services5
  1. Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների և համաձայնագրերի կազմում
  2. Ներքին կարգապահական կանոնակարգերի կազմում
  3. Աշխատավարձի /աշխատաժամանակի հաշվարկի կազմում
  4. Վճարային տեղեկագրի կազմում
  5. Արձակուրդների, վերջնահաշվարկի և նպաստների հաշվարկի ներկայացում
  6. Գրանցման/ազատման հայտի ներկայացում հարկատու 3 համակարգում
  7. Եկամտային հարկի հաշվարկի ներկայացում հարկատու 3 համակարգում

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Աշխատանքային պայմանագրում հստակ սահմանվում է կատարվող աշխատանքների կամ մատուցվող ծառայությունների ցանկը։ Պայմանագրում սահմանվում են աշխատանքի մեկնարկի ու ավարտի ամսաթվերը, սակայն Կատարողը ինքնուրույն է որոշում, թե ինչ գրաֆիկով է աշխատելու։ Վարձատրության չափը, պայմանները (օրինակ կանխավճար և վերջնական մարում հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո) սահմանվում է պայմանագրով։ Պատվիրատուն պարտավոր է կատարել օրենքով սահմանված պահումները (եկամտային հարկ, կենսաթոշակային հատկացումներ, դրոշմանիշային վճար) պայմանագրով սահմանված վճարից։ Պահումները կատարվում են վճարման ամսում։ Այս տեսակի պայմանագրերը պետք է ունենան կատարման հստակ ժամկետներ։ Պատվիրատուն կաղապարված չէ որևէ օրենքով լուծել պայմանագիրը իրեն հարմար ժամկետում և իրեն հարմար ծանուցման ժամկետներում։

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի դեպքում աշխատանք կատարողը կամ ծառայություն մատուցողը չի ունենում վճարովի ամենամյա նվազագույն արձակուրդ, ինչպես նաև չի կարող օգտվել արձակուրդների այլ տեսակներից, աշխատակիցը չի ստանում անաշխատունակության և օրենսդրությամբ սահմանված այլ նպաստները, վարձատրության չափը որոշելիս հաշվի չեն առնվում աշխատանքի նվազագույն, արտաժամյա, հանգստյան և տոնական օրերին կատարված աշխատանքի դիմաց վարձատրության պայմանները, ինչպես նաև աշխատանքային ժամերը այլևս սահմանափակված չեն աշխատաժամանակի առավելագույն տևողությամբ:

ՀՀ-ում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 68000 դրամ է, իսկ գործավարձով և ժամավճարով վարձատրվող աշխատակիցների համար ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափը սահմված է․

1) աշխատաժամանակի նորմալ տևողության դեպքում (40-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)` 406 դրամ.
2) աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (36-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)` 454 դրամ.
3) աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (24-ժամյա աշխատանքային շաբաթ)` 680 դրամ:»:

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ