services7
Ընկերությունն իրականացնում է կազմակերպության անցած տարիների տվյալների ավտոմատացում։
 
  1. Կազմակերպությունում անցած տարիներին կատարված գործարքների, փաստաթղթերի հավաքագրում, տվյալների դասակարգում ըստ տեսակների
  2. Յուրաքանչյուր տեսակի համար հաշվառման մեթոդի ընտրություն՝ ըստ ՀՀՄՍ ստանդարտների
  3. Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում և կատարելագործում
  4. Ընդհանուր տվյալների ավտոմատացում հաշվապահական ծրագրերի համակարգում

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ավտոմատացումը ընկերությունը կատարում է հայկական ծրագրերի միջոցով։
Անցած տարիների տվյալների ավտոմատացումը կատարվում է ընկերությունում արխիվացված փաստաթղթերի հիման վրա։
Ծառայության ժամկետը կախված է փաստաթղթաշրջանառության քանակից․ կարող է տևել 1-6 ամիս։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ