services9

Ընկերությունը տրամադրում է ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկման ծառայություն, ինչպես ՊԵԿ-ի բողոքարկման հանձնաժողովում՝ այնպես էլ վարչական և վերաքնիչ դատարաններում։

Ընկերությունը գրանցել է  բազում հաջողություններ տվյալ ոլորտում, ինչպես նախորդ, այնպես էլ նոր կառավարման համակարգում։ 

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ակտերը բողոքարկվում են այն պարագայում, երբ անտեսվել են տնտեսվարողի հիմնարար իրավունքները։
Ակտերի բողոքարկման համար անհրաժեշտ է վարչական ակտը և վարչական ակտի վարույթի նյութերը։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ