Մատուցվող Ծառայություններ

Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում կազմակերպության գրանցում։

Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում կազմակերպության գրանցում։

Հաշվապահական հաշվառում

Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:

Հաշվապահական հաշվառում

Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:

Տվյալների ավտոմատացում

Կազմակերպությունում անցած տարիներին կատարված գործարքների, փաստաթղթերի հավաքագրում․․․

Տվյալների ավտոմատացում

Կազմակերպությունում անցած տարիներին կատարված գործարքների, փաստաթղթերի հավաքագրում․․․

Հարկերի, տուրքերի պլանավորում և հաշվարկում

Հարկային պարտավորությունների և տուրքերի մասին խորհրդատվություն։ Ըստ գործունեության…

Հարկերի, տուրքերի պլանավորում և հաշվարկում

Հարկային պարտավորությունների և տուրքերի մասին խորհրդատվություն։ Ըստ գործունեության…

Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի կազմում

ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ապրանքների Արտահանման/Ներմուծման վիճակագրական հաշվետվությունների

Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի կազմում

ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ապրանքների Արտահանման/Ներմուծման վիճակագրական հաշվետվությունների

Ֆինանսական/հարկային հաշվետվությունների կազմում

ՀՀ ՊԵԿ հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգով հարկային հաշվետվությունների կազմում…

Ֆինանսական/հարկային հաշվետվությունների կազմում

ՀՀ ՊԵԿ հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգով հարկային հաշվետվությունների կազմում…

Կադրային գործավարություն

Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների, համաձայնագրերի կազմում

Կադրային գործավարություն

Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների, համաձայնագրերի կազմում

ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ակտերի բողոքարկում

Ընկերությունը տրամադրում է ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկման…

ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ակտերի բողոքարկում

Ընկերությունը տրամադրում է ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկման…

Հարկային/հաշվապահական/իրավաբանական խորհրդատվություն

Ընկերության ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևի, ըստ գործունեության հարկատեսակի ընտրության…

Հարկային/հաշվապահական/իրավաբանական խորհրդատվություն

Ընկերության ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևի, ըստ գործունեության հարկատեսակի ընտրության…