services6
  1. Ընկերության ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևի, ըստ գործունեության հարկատեսակի ընտրության խորհրդատվություն:
  2. Գործունեության տեսակից կախված հարկային պարտավությունների պլանավրման խորհրդատվություն:
  3. Արտահանման/Ներմուծման փաստաթղթավորման, մաքսային ընթացակարգերի հետ կապված խորհրդատվություն:
  4. Բանկային համակարգում գործարքների, վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ կապված խորհրդատվությու:
  5. ՀՀ Պեկ և Վարչական ակտերի վերլուծություն, դրանց բողոքարկման հետ կապված հնարավոր տարբերակների մշակում իրավաբանական խորհրդատվություն:

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ընկերությունում նախնական խորհրդատվությունն ԱՆՎՃԱՐ է

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ