services8
  1. ՀՀ ՊԵԿ հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգով հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի:
  2. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում՝ ՖՀՄՍ ստանդարտներին համապատասխան:
  3. Ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են  տրամադրվել ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն և անգլերեն։

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ֆինանսական հաշվետվությունը հաշվետվություն է ընկերության ֆինանսական վիճակի մասին, իսկ հարկային հաշվետվությունները՝ հարկերի հաշվարկման համար կազմվող հաշվետվություններն են։
ՖՀՄՍ ստանդարտները ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ են, որոնք ապահովում են, որ ֆինանսական հաշվետվությունները պարունակեն բարձրորակ տեղեկատվության։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ