services2
  1. Հարկային պարտավորությունների և տուրքերի մասին խորհրդատվություն։ Ըստ գործունեության տեսակի դրանց պլանավորում։
  2. Ընթացիկ ամսվա/եռամսյակի հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:
  3. Ընթացիկ ամսվա/եռամսյակի գործունեության արդյունքում առաջացած վճարման ենթակա հարկային  պարտավորությունների/տուրքերի հաշվարկում:

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Որպես կանոն, հարկերի վճարման վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր ամսվա 19-րդ օրն է։
Չվճարված հարկային պարտավորությունների համար հաշվարկվում է 0․04% տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ