services1
  1. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում կազմակերպության գրանցում։
  2. Առցանց լիազորի նշանակում հարկատու 3 համակարգում։
  3. Գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունների և հարկման համակարգերի վերաբերյալ խոորհրդատվություն։
  4. Հարկման համակարգի հաշվառման վերաբերյալ հայտարարության ներկայացում։

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի՝ իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

Ըստ «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի` անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն է:
Ա/Ձ-ն առանձնացված գույք չունի և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է անձնական գույքով։
Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման արժեքը 3000 դրամ է, իսկ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության (ՍՊԸ) գրանցումը կատարվում է ԱՆՎՃԱՐ:
Կազմակերպության գրանցումը կատարվում է 3 րոպեի ընթացքում։
Անհատ ձեռնարկատիրության պարագայում անհրաժեշտ է ձեռնարկատիրոջ անձնագիրը և սոցիալական քարտը (կամ նույնականացման քարտ), իսկ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության (ՍՊԸ) դեպքում՝ հիմնադրի և տնօրենի անձնագրերը և սոցիալական քարտերը (կամ նույնականացման քարտ)։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ