services4
  1. ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ապրանքների Արտահանման/Ներմուծման վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:
  2. ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ապրանքների Արտահանման/Ներմուծման հայտարարության և հայտարարագրի կազմում և ներկայացում ՀՀ ՊԵԿ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում ։
  3. Երրորդ երկիր ապրանքներ Արտահանման/ներմուծման փաստաթղթերի կազմում:
  4. Արտահանված/Ներմուծված ապրանքների, ապրանքանյութական հոսքերի հաշվառում, հումք նյութերի ինքնարժեքի հաշվարկում, արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկում

Ինչու՞ MG

Առանց ռիսկեր

Խուսափեք ռիսկերից համագործակցելով մեզ հետ

Բիզնես աճ

Մենք երաշխավորում ենք Ձեր բիզնեսի կայուն աճը

Համագործակցելով MG Accounting ընկերության հետ ստանում եք միանգամից 3 և ավելի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն (հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական)։

Հաճախ տրվող հարցեր

Հայտարարության և հայտարարագրի կազման համար առանջնային են համարվում տարանցման հայտարարագիրը (транзитная декларация), հաշիվ ապրանքնագիրը (счет-фактура) և CMR բեռնագիրը։
Որպես կանոն, ԱԱՀ-ն և ակցիզային հարկը վճարվում են ներմուծված օրվան հաջորդող ամսվա 20-րդ օրը։
Որպես կանոն, ծանուցումը ներկայացվում է հարկային մարմին արտահանման օրվանից 180 օրվա ընթացքում, եթե այդ օրերի ընթացքում տեղի չի ունեցել ֆորս մաժորային իրավիճակ։

Ծառայությունը իրականացնող մասնագետներ